Conditii

termeni-conditii[1]Atunci cand comandati serviciile CURIER LOCAL CRAIOVA, prin SC GRECESCU GRUP SRL Cu sediul in Mun Craiova, Str Independentei Nr 13, Bl 14 Sc 2 Ap 2 , inmatriculata la O.R.C. Sub nr. J16/755/2012 , avand CUI RO 30193752, dumneavoastra, in calitate de Expeditor sunteti de acord ca, in numele dumneavoastra sau al oricui altcuiva care are un interes asupra Trimiterii Postale, sa  se aplice Conditiile Generale Privind Furnizarea Serviciilor Postale de mai jos, incepand din momentul in care CURIER LOCAL CRAIOVA accepta trimitere postala.

Trimitere Postala reprezinta toate plicurile sau coletele care calatoresc de la o adresa la alta adresa impreuna cu o Nota de Transport care pot fi transportate prin orice mijloace alese de CURIER LOCAL CRAIOVA, inclusiv rutiere, aeriene sau orice alta cale. Fiecare Trimitere Postala este transportata cu raspundere limitata, dupa cum se prevede in prezentul act.

Client reprezinta expeditorul sau destinatarul Trimiterii Postale, detinatorul unui exemplar din Nota de Transport.

AWB este documentul in baza caruia se va efectua transportul care va fi completat la indicatiile clientului si semnat de client in momentul expedierii.

Prevederile de mai jos reprezinta termenii si conditiile SC GRECESCU GRUP SRL

ce pot fi gasite la sediul CURIER LOCAL CRAIOVA.

1. PREAMBULUL – Termenii si conditiile, reprezinta clauzele contractului dintre Dvs. expeditorul incarcaturii, si noi CURIER LOCAL CRAIOVA.In momentul in care ne predati expedierea, prin semnarea documentului de transport. Dvs. acceptati aceste clauze, pentru Dvs. si orice alta persoana care are interes in expediere.Conditiile si clauzele CURIER LOCAL CRAIOVA se aplica in acelasi timp pentru toti cei care au contract pentru a colecta, transporta sau livra expedierea Dvs. Nici un angajat CURIER LOCAL CRAIOVA sau nimeni altcineva nu are autoritate de a schimba oricare din termenii sau conditiiile noastre, sau de a face orice promisiune in numele nostru. Nici o dispozitie primita verbal sau in scris anterior semnarii documentului de transport, nu va putea constitui o modificare a conditiilor si termenilor prezentului contract.

2.  DREPTUL LA INSPECTIE – CURIER LOCAL CRAIOVA isi rezerva dreptul de a controla expedierea pentru orice motiv intemeiat sau daca exista suspiciuni cu privire la continut, pe toata perioada transportului. Dvs. sunteti de acord cu aceasta, implicit, prin semnarea documentului de transport. De asemenea CURIER LOCAL CRAIOVA isi rezerva dreptul de a refuza preluarea expeditiei Dvs. sau de a suspenda transportul acesteia in masura in care acesta nu respecta conditiile de acceptare CURIER LOCAL CRAIOVA ( inclusiv dar fara a se limita la volumul, greutatea sau valoarea coletului). Detaliile privind conditiile de acceptare se regasesc in termenii si conditiile aflati la sediul CURIER LOCAL CRAIOVA.

3. CONDITII DE ACCEPTARE – Coletele nu trebuie sa cantareasca mai mult de 50 kg sau sa depasesca 270 centimetri in lungime sau un total de 330 centimetri in lungime si circumferinta, in mod cumulat.

Valoarea oricarui colet nu poate depasi echivalentul in moneda locala al sumei de 50 RON. In plus, valoarea oricaror bijuterii si ceasuri dintr-un colet nu va depasi echivalentul in moneda locala a sumei de 50 RON.

Valoarea rambursului nu va depasi niciodata 10 000 LEI sau echivalentul in moneda locala.Coletele nu trebuie sa contina nici unul din articolele interzise prevazute de reglementarile legale in vigoare, inclusiv conventiile internationale la care Romania a aderat, articole de valoare neobisnuita negociabile( precum cecuri, cambii, obligatiuni, carnete de economii, carduri de credite) arme de foc si obiecte periculoase.

Coletele nu trebuie sa contina obiecte care pun in pericol viata oamenilor, a animalelor sau a mijloacelor de transport de orice fel, sau care ar putea altera sau deteriora alte bunuri expediate prin CURIER LOCAL CRAIOVA sau articole al caror transport, export sau import este interzis prin legile in vigoare.

a) Expeditorul raspunde la corectitudine si caracterul complet al detaliilor consemnate in nota de transport, de asigurarea faptului ca toate coletele prezinta detaliile adecvate de contact ale expeditorului si ale destinatarului coletului, cat si de a corecta ambalarea, marcare, si etichetare a coletelor, de descrierea si clasificarea corecta a continutului lor, si ca sunt insotite de intreaga documentatie care este necesara pentru a le face potrivite pentru expeditie si pentru a respecta cerintele din prezentele conditii s legile in vigoare.

b) Expeditorul declara ca toate coletele prezentate pentru expediere in conditiile acestor termeni au fost pregatite in locatii sigure de catre el personal sau de catre personalul responsabil angajat de el si ca au fost protejate impotriva interventiiloe neautorizate in timpul pregatirii, depozitarii si trimiterii catre CURIER LOCAL CRAIOVA.

Daca CURIER LOCAL CRAIOVA constata fapul ca unele colete nu indeplinesc unele dintre restrictiile sau conditiile de mai sus, CURIER LOCAL CRAIOVA poate refuza sa primeasca coletul respectiv si, daca trimiterea este in derulare, CURIER LOCAL CRAIOVA poate sa suspende expeditia si sa retina coletul sau trimiterea. Pentru a fi disponibile la cererea expeditorului. Simpla acceptare din partea CURIER LOCAL CRAIOVA a coletului nu confirma indeplinirea conditiilor mentionate mai sus.

c) Expeditorul este raspunzator pentru costurile si cheltuielile rezonabile ale CURIER LOCAL CRAIOVA, pentru acele pierderi, taxe si taxe vamale pe care le suporta CURIER LOCAL CRAIOVA si pentru toate pretentiile ridicate impotriva CURIER LOCAL CRAIOVA, din cauza ca un colet nu indeplineste vreuna dintre restrictiile, conditiile sau interpretarile din paragraful 3.1. de mai sus sau din cauza oricarui refuz sau suspendare de expeditie sau returnarii unui colet sau a unei trimiteri de catre CURIER LOCAL CRAIOVA, care sunt permise de prezentul paragraf 3. In cazul returnarii unui colet sau unei trimiteri, expeditorul va fi raspunzator si pentru plata tarifelor pentru serviciile prestate la returnare, calculate in conformitate cu tarifele comerciale curente ale CURIER LOCAL CRAIOVA.

d) CURIER LOCAL CRAIOVA nu va acoperi eventualele pierderi suportate de expeditor si care survin in urma serviciilor prestate de catre CURIER LOCAL CRAIOVA al coletelor care nu indeplinesc restrictiile sau conditiile stabilite in pragraful 3.1. de mai sus, daca CURIER LOCALCRAIOVA suspenda expeditia dintr-un motiv stipulat in acesti termeni, expeditorul nu va avea dreptul la nici o despagubire pentru cheltuielile de transport pe care le-a achitat.

e) In cazul in care CURIER LOCAL CRAIOVA a suspendat serviciile postale privind un colet sau o trimitere in conformitate cu aceste prevederi si CURIER LOCAL CRAIOVA nu poate, intr-un timp rezonabil, sa obtina instructiunile expeditorului privind modul de dispunere a coletului sau a trimiterii, sau sa indentifice expeditorul sau orice alta persoana ce are un drept asupra bunurilor, CURIER LOCAL CRAIOVA este indreptatita sa distruga sau sa vanda coletul sau trimiterea, prin decizie neconditionata. Sumele rezultate din astfel de vanzari vor stinge in primul rand orice taxe, costuri sau cheltuieli restante in legatura cu coletul, trimiterea sau cu alt obiect care apartine expeditorului in cauza. Orice inregistrare va fi pastrata pentru a fi disponibila la cererea expeditorului.

f) Cu toate acestea, timpul de pastrare a trimiterilor postale care nu au fost nici predate destinatarului si nici returnate expeditorului va fi de 6 luni, dupa care trimiterea postala devine proprietatea CURIER LOCAL CRAIOVA, prestatorul de servicii fiind exonerat de orice raspundere.

4. TARIFELE – Dvs. sunteti de acord sa achitati contravaloarea transportului intre cele doua locatii specificate in documentul de transport, conform tarifelor in vigoare la data transportului. In cazul in care Dvs. ne instiintati aspura faptului ca ati cazut de acord ca destinatarul sau o terta parte sa achite contravaloarea transportului sau orice alte taxe au costuri suplimentare, iar acestia refuza acesta plata, Dvs. va obligati sa suportati sumele corespunzatoare.

5. TIMPI DE LIVRARE – CURIER LOCAL CRAIOVA garanteaza un timp de livrare de 5 zile lucratoare. In cazul nerespectarii termenilor de livrare pentru toate serviciile mentionate mai sus, singura consecinta a incalcarii termenelor de livrare va fi restituirea de catre CURIER LOCAL CRAIOVA a 10 % din tariful perceput, daca intarzierea este de pana in 5 zile, inclusiv si 30 % din tariful perceput daca intarzierea depaseste 5 zile. Raspunderea CURIER LOCAL CRAIOVA va fi intotdeauna limitata la aceasta suma pentru livrarile intarziate.

6. RUTE – Rutele precum si modalitatile de transport a expeditiilor Dvs. sunt la dispozitia CURIER LOCAL CRAIOVA.

8,599 Responses to "Conditii"